• Slideshow1
  • Slideshow2
  • Slideshow3
  • Slideshow4

BẢO HÀNH XE HYUNDAI

PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HÀNH

Phạm vi bảo hành 1

Bảo hành chỉ được áp dụng cho xe do Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công phân phối thông qua các Đại lý ủy quyền Hyundai Tây Ninh và chỉ có giá trị trong phạm vi nước Việt Nam.

Phạm vi bảo hành 2

Chế độ bảo hành được áo dụng trong thời gian 3 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng trường hợp Ắc quy thì thời hạn là 12 tháng hoặc 20.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Phạm vi bảo hành 3

Chế độ bảo hành được áp dụng cho các hỏng hóc do vật liệu hay sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường.

Phạm vi bảo hành 4

Các trường hợp bảo hành được sửa chữa miễn phí (công và phụ tùng). Các phụ tùng hỏng theo dạng bảo hành được thay ra sẽ trở thành tài sản của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

Phạm vi bảo hành 5

Các sửa chữa bảo hành phải do Đại lý ủy quyền thực hiện. Chi phí vận chuyển xe đến hoặc từ Đại lý ủy nhiệm thuộc về trách nhiệm của chủ xe.

Phạm vi bảo hành 6

Tất cả các phụ kiện lắp đặt tại đại lý như đài, ổ CD, ổ DVD…: Bảo hành dựa theo Phạm vi bảo hành của nhà cung cấp phụ kiện.

Hyundai Tây Ninh (Hotline 0972800792 - 0902570727 )